Jesús Aumatell

Ressenya bibliogràfica

Jesús Aumatell, nascut a Manlleu al 1963, va realizar estudis de primària a l’escola pública de Manlleu (anomenada Colegio Nacional Francisco Franco) on va ebre una educación castellanitzant, com correspón a l’època. Només en els últims cursos va rebre algunes clases de català. Va treballar a partir dels catorze anys en diversos oficis. A principis de la década dels 80 va entrar en contacte amb el grup d’osonencs que feien la revista ‘Home Zero’ on va col·laborar en els tres darrers números (del 10 al 12).
Al 1988 va accedir a la universitat a través de les proves per a més grans de 25 anys i va cursar la carrera de Filologia Catalana a la Universitat Autònoma de Barcelona (1988 – 1993).
Ha publicat ressenyes i articles literàris a diversos mitjans (El 9 Nou, El pou de lletres, Reduccions, Ausa…). Ha publicat obra de creació (poemes i contes) en diverses revistes (Manlleu publicació, Reduccions, El Forat, El Pou de la Gallina). Al 1998 va posar en marxa Emboscall, editorial artesanal per a l’edició de literatura.