María Cinta Montagut

María Cinta Montagut

 

María Cinta Montagut (Madrid, 1946) és poeta i  crítica literaria, a més de traductora ocasional. Les seves obres s’han traduït al francès i s’han publicat en revistes com Regart (Bélgica) o Estuaire (Canadá). A Espanya ha publicat en revistes literaries com Los cuadernos del matemático, El signo del gorrión, Turia, Ficciones, Camp de l'Arpa.
Membre del comitè científic dels “Encuentros de mujeres poetas”. Ha participat al Festival Internacional de Poesía de Trois Rivières (Canadá) i al Marché de la Poésie de París. Des que al 1979 publicà Cuerpo desunido, la seva producció poética no s’ha aturat. Enguany publica el seu nou poemari, Sin tiempo (Ed. In-Verso. Barcelona, 2014).

Per a més informació:
http://lapieldelosdias.blogspot.com.es