LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2 BATXILLERAT

LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2 BATXILLERAT
Ficha técnica
Editorial:
CRUILLA
ISBN:
978-84-661-4813-9
Páginas:
392
Disponibilidad:
Consultar

38,56 €

CLAUS DE LLENGUA CATALANA I LITERARTURA 2 BATXILLLERATLlengua. Sintaxi i semàntica? Actualització gramatical tant en l’àmbit conceptual com de la nova terminologia (seguint les indicacions de la GIEC).? Plantejament competencial de l’ús de la llengua, a partir del text.- Proposta de producció de textos pautada, amb orientacions i models en cada unitat.- Diversificació d’activitats amb una concepció científica de la llengua: introducció d’exercicis de reflexió lingüística, de gramàtica comparada i propostes de treball de recerca.? Entorn virtual d’aprenentatge amb activitats digitals autocorrectives amb traçabilitat i molts més recursos (vegeu l’apartat EVA).Llengua, societat i variació ? Anàlisi de la relació entre l’ús lingüístic i el marc sociopolític:- Observació de fenòmens per comprendre la diversitat de l’ús lingüístic.- Situem els conceptes bàsics per comprendre les relacions entre llengua i societat.? Estudi de la variació per entendre el dinamisme de les llengües tant des del punt de vista històric (variació històrica), com geogràfic (variació geogràfica) i contextual (variació funcional).? Treball conceptual i competencial a partir de textos, mapes i gràfiques:- Presentem mapes de contextualització geogràfica i històrica.- Oferim models de textos dialectals, històrics i de diferent registre.- Interpel·lem l’alumnat perquè reflexioni i qüestioni la realitat.ENTORN VIRTUAL D’APRENENTATGERecursos digitals ordenats de manera coherent, atenent a la funcionalitat, per tal de donar suport al professor i a l’alumnat.? Per al professor: recursos didàctics que podrà modificar, fer visibles per a l’alumnat i imprimir; la guia didàctica i les programacions; solucionaris; eines de seguiment de l’evolució de l’alumnat; avaluacions de final d’unitat; models de proves PAU; Antologia de la poesia catalana comentada i amb una proposta d’activitats de treball; guia de lectura de Tirant lo Blanch. Episodis amorosos; guies de lectura de les lectures prescriptives de modalitat.? Per a l’alumnat: recursos digitals que l’ajudaran a treballar i a interioritzar els continguts; ampliació d’informació; activitats digitals autocorrectives amb traçabilitat per al professor.

Otros libros del autor

1 ESO, PROJECTE 3 PUNT 16, LLENGUA CATALANA,