Condicions de venda

Naturalesa del contracte

Mitjançant aquest contracte, Grama-Llibres S.L. Grama-Llibres S.L. ven al client i aquest compra a Grama-Llibres S.L. el producte especificat a la factura. S'entén per contracte l'operació de compravenda que s'instrumenta mitjançant aquest document. S'entén per producte els llibres o material objecte de compra.

 

Disponibilitat i preus

Les dades que apareixen en la nostra base de dades corresponen a llibres que alguna vegada han entrat a la nostra botiga. Sobre ells facilitem tota la informació de què disposem en cada moment, ja que la pàgina s'actualitza diàriament. No assumim la responsabilitat sobre qualsevol error tipogràfic o aritmètic que pogués constar en la nostra pàgina.

Ens comprometem a mantenir els preus indicats en tots aquells llibres de disponibilitat immediata. No així en els quals no tenim. Un llibre es considera de disponibilitat immediata quan, a més de constar així en la web, es confirmi la seva disponibilitat per part de Grama-Llibres S.L.. Igualment els terminis que es donen per a productes no disponibles són sempre aproximats i en cap cas impliquen compromís algun per la nostra banda.

 

Recollides i enviament

És possible recollir la comanda a la nostra botiga dins de l'horari comercial, i sempre que s'hagi rebut confirmació que està disponible. Per això ha d'indicar-se així en el formulari de comanda. En el cas dels enviaments, l'import de les despeses d'enviament s'afegiran al preu total de la comanda. Si es tracta d'una comanda de diversos llibres, procurarem agrupar-los en un sol enviament sempre que sigui possible i que això no endarrereixi en excés el lliurament.

El cost de l'enviament es calcularà segons la següent taula:
Península i Andorra (fins a 5 Kg.).
Balears, Canàries, Ceuta i Melilla (fins a 2 Kg.).
Unió Europea consultar.
Resta d'Europa consultar.
Altres destinacions consultar.

El cost definitiu de l'enviament serà sempre el que consta en la factura emesa per Grama-Llibres S.L.. En enviaments a països no comunitaris, Grama-Llibres S.L. no es farà càrrec en cap cas del pagament d'impostos, aranzels duaners o altres càrrecs.

 

Cancel·lacions i devolucions

Les comandes es poden cancel·lar sense cap cost fins al moment en què l'enviament es fa efectiu. Si rebem avís de cancel·lació una vegada el paquet estigui enviat, ho considerarem una devolució. Les devolucions poden fer-se fins a quinze dies després d'haver rebut el producte i les despeses d'enviament corren a càrrec del client. L'import de la compra no es retornarà, però es podrà utilitzar en una altra compra. Queden excloses d'aquest supòsit aquelles devolucions que es derivin d'un error nostre o d'algun defecte del producte servit. En aquest cas, Grama-Llibres S.L. es compromet a canviar el producte defectuós per un altre igual. També ens farem càrrec de les despeses de devolució i d'enviament. Si no pogués fer-se el canvi, es reintegrarà l'import.

 

Pagaments

En cas d'escollir l'opció "recollir a la llibreria" el pagament es podrà fer a la llibreria en el moment de retirar la comanda. Quan es tracti d'enviaments, el pagament del producte s'efectuarà en alguna de les formes que s'indiquen a continuació, a elecció del comprador:
Amb targeta de crèdit: Visa o Master Card.
Transferència bancària al compte bancari número
ES96 2100 0115 1202 0129 9521

 

Grama-Llibres S.L. farà el lliurament de la corresponent factura al client en el moment del lliurament de la comanda.

 

Seguretat i confidencialitat

Les transmissions de totes les dades personals es realitzen a través d'un sistema que garanteix la confidencialitat de les dades enviades.

Les dades personals que se sol·liciten són sempre les estrictament necessàries. Grama-Llibres S.L. es compromet a no utilitzar-les per cap altre ús que l'acordat i a no cedir-les ni vendre-les a tercers, sota cap concepte. Aquestes dades queden emmagatzemades a la base de dades de Grama-Llibres S.L.. En qualsevol moment, el client pot accedir a elles, des de la mateixa web, per modificar-les. També pot sol·licitar que siguin esborrades.