Pedro Luís Cano

Ressenya bibliogràfica

Pedro Luís Cano Moreno, nascut a Jaén al 1955, fill d’emigrants, resideix des del 1964 a Santa Coloma de Gramenet. Autodidacta i fidel observador del que l’envolta, Pedro ha exercit diversos oficis, destacant en els últims anys com a productor musical i escriptor de lletres.
Ha publicat els poemaris Cosas y casos que no cotizan en bolsa (plaquette que va guanyar el Premi Ciutat de Badalona el 2002), Viaje al estanque de los peces dorados (Premi PACSA 2000) a la col·lecció l’Esguard de la Garúa , al 2003, La sombra prestada (2006), El carnaval de los Hombres grises (2008), Monegros (2012), Historias de Depoyas (2015) i la novel·la El sueño de Ángela (2009) a Paralelo Sur.